Funda ALTUNOĞLU

Sınıf Öğretmeni

Çankırı Palmiye Anaokulu

Palmiye Anaokulunda Sınıf Öğretmeninin Görevleri:

  1. Eğitim Programını Planlama: Sınıf öğretmenleri, çocukların yaşlarına uygun eğitim programlarını planlarlar. Bu programlar, çocukların bilişsel, duygusal, ve sosyal gelişimini destekleyecek şekilde düzenlenir.
  2. Bireysel Gelişim Takibi: Her çocuğun öğrenme tarzı farklı olduğundan, sınıf öğretmenleri bireysel öğrenci gelişimini yakından takip ederler. Bu, öğrencilerin güçlü yönlerini anlamalarına ve zayıf yönlerini geliştirmelerine yardımcı olur.
  3. Sosyal Becerileri Geliştirme: Sınıf öğretmenleri, çocuklara sosyal beceriler kazandırmak için etkileşimli oyunlar, grup aktiviteleri ve paylaşım uygulamaları gibi yöntemleri kullanırlar. Bu, çocukların arkadaşlık kurma ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
  4. İlk Okuma ve Yazma Becerileri: Temel okuma ve yazma becerileri, anaokulunda öğrencilere kazandırılmaya başlanır. Sınıf öğretmenleri, öğrencilere harfleri tanıma, kelimeleri oluşturma ve temel okuma-yazma alışkanlıklarını geliştirme konularında rehberlik eder.
  5. Eğlenceli ve Yaratıcı Aktiviteler: Sınıf öğretmenleri, öğrenmeyi eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek için çeşitli oyunlar, sanat etkinlikleri ve müzik faaliyetleri düzenlerler. Bu, çocukların öğrenme sürecini daha etkili kılar.
  6. Aile İletişimi: Sınıf öğretmenleri, öğrencilerin aileleri ile düzenli olarak iletişim kurarlar. Ebeveynlerle işbirliği yaparak, çocuğun evde ve okulda tutarlı bir öğrenme deneyimi yaşamasını sağlarlar.
  7. Güvenli Ortam Sağlama: Anaokulu sınıf öğretmenleri, öğrencilerin fiziksel ve duygusal güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri alırlar. Sınıf içinde disiplini yönetir ve çocukların rahat hissetmelerini sağlarlar.