Merve YAGAR KALAYCI

Psikolojik Danışman ve Rehberlik

asena-palmiye-ogretmne

Anaokulu PDR öğretmeni, çocukların psikososyal gelişimini destekleyen ve eğitim sürecine rehberlik eden bir profesyoneldir. Görevleri, çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimini izlemek, değerlendirmek ve desteklemekten oluşur.

PDR öğretmeni, öğrenciler arasında olası duygusal sorunları tespit eder ve bu sorunlarla başa çıkmalarına yardımcı olacak stratejiler geliştirir. Aynı zamanda, çocuklar arası ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunarak sosyal becerilerin pekiştirilmesine önem verir.

Eğitim programlarını geliştirirken, çocukların bireysel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur ve öğrenci merkezli bir yaklaşım benimser. Ailelerle iş birliği içinde çalışarak, çocukların evde ve okulda sağlıklı bir denge kurmalarına destek olur.

PDR öğretmeni, öğrencilere özgüven kazandırmak, duygusal zeka geliştirmek ve problem çözme becerilerini pekiştirmek için çeşitli etkinlikler düzenler. Ayrıca, öğrencilere duygularını ifade etme konusunda güvenli bir ortam sağlar.

Bu kapsamlı yaklaşım, çocukların sadece akademik başarı elde etmelerine değil, aynı zamanda duygusal güç kazanmalarına da odaklanır. Anaokulu PDR öğretmeni, çocukları güçlendirmek ve onlara sağlıklı bir gelişim temeli oluşturmak için elinden gelenin en iyisini yapar.