Mine PEHLİVAN

Seramik Öğretmeni

Çankırı Palmiye Anaokulu

Anaokulu seramik öğretmenleri, minik öğrencilere sanatın büyülü dünyasını keşfetmeleri için rehberlik eden, yaratıcılıklarını geliştirmelerine destek olan uzmanlardır. Bu uzmanlar, çocukların el becerilerini, estetik anlayışlarını ve duygusal gelişimlerini seramik sanat aracılığıyla güçlendirmektedir.

Görev ve Sorumluluklar:

  • Sanatsal Eğitim: Anaokulu seramik öğretmenleri, çocuklara temel seramik tekniklerini öğreterek el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Çocuklara kil ile çalışmanın temel prensiplerini öğreterek, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını serbest bırakmalarını sağlar.
  • Projeler ve Atölyeler: Çeşitli seramik projeleri ve atölyeler düzenleyerek çocukların grup içinde işbirliği yapmalarını, problem çözmelerini ve kendi eserlerini yaratmalarını teşvik ederler. Bu, çocukların sosyal becerilerini güçlendirmeye yönelik bir yaklaşımdır.
  • Estetik Gelişim: Seramik sanatı, çocukların estetik algılarını ve zevklerini geliştirmelerine olanak tanır. Seramik öğretmenleri, çocuklara renk, form ve desen gibi temel estetik kavramları öğreterek, sanatın güzelliklerini keşfetmelerini sağlar.
  • Duygusal Gelişim: Çocuklar, kil ile çalışırken duygusal ifadelerini serbest bırakma ve duygusal zenginliklerini anlama fırsatı bulurlar. Seramik öğretmenleri, çocukların duygusal gelişimine katkıda bulunmak için onları cesaretlendirir ve destekler.
  • Eğlenceli ve Güvenli Ortam: Güvenli bir öğrenme ortamı sağlayarak çocukların seramikle tanışmalarını desteklerler. Malzeme kullanımı, araçları doğru şekilde kullanma becerilerini öğretirken, aynı zamanda güvenli çalışma alışkanlıklarını da kazandırırlar.